Wednesday, March 09, 2005

เทคโนโลยี ต้นไม้ และ ถุงพลาสติก

ผมรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการนำเสนอเสมอมา ในปัจจุบันนี้มีเครื่องมืสำหรับใช้ช่วยการนำเสนอหลายชนิด แต่ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำก็คือโปรแกรมเพาเวอร์พ้อยท์ (powerpoint) ซึ่งช่วยให้ผมนำเสนอได้อย่างมีสีสัน ทำให้ผู้ฟังได้เห็นภาพ เห็นลำดับของเรื่องราวทำให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ผมเองเรียกได้ว่า “อิน (in)” กับเทคนิคการนำเสนอพอๆกับตัวเนื้อหาที่นำเสนอเลยทีเดียว และเคยคิดอยู่เสมอว่าในการเผยแพร่ธรรมะน่าจะนำเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้เพื่อทำให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ผมได้มีโอกาสพาครอบครัวไปที่เสถียรธรรมสถาน ท่านแม่ชีศันสนีย์ได้เทศน์เรื่องปฏิจจสมุปบาท ท่านใช้ตัวอย่างจากชีวิตจริงของผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ฟัง เป็นการอธิบายที่เข้าใจง่าย ใช้เรื่องใกล้ตัวเป็นตัวอย่าง ในตอนท้ายท่านได้กล่าวถึงแผ่นกระดาษโปสเตอร์ที่ท่านใช้สอนว่าใช้มาหลายปีแล้ว เริ่มเก่าแก่ไปตามสภาพ ตอนนี้กำลังคิดว่าจะลองหันมาใช้เทคโนโลยีช่วยการนำเสนอบ้าง พร้อมทั้งขออาสาสมัครที่ชำนาญในเรื่องนี้ ปรากฏว่ามีสุภาพสตรีผู้หนึ่งได้เสนอตัวที่จะช่วยท่าน

แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพูดในช่วงท้ายที่สะดุดใจผมก็คือ เมื่อท่านเล่าว่า “.... แม่รดน้ำต้นไม้ที่ซื้อมาใหม่อย่างสม่ำเสมอ ให้น้ำอย่างเต็มที่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์์ ปรากฏว่าต้นไม้กลับเหี่ยวเฉา พอไปแหวกโค่นดู จึงได้รู้ว่าต้นไม้นั้นไม่ได้น้ำตามที่ตั้งใจ เพราะว่ามีถุงพลาสติกห่อหุ้มปกคลุมไว้..." ท่านคงจะเล่าให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนั้น บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ ไม่ว่าเครื่องมือนั้นจะดีเพียงใด หากผู้รับมีความเชื่อ หรือมีทิฐิบางอย่างปกคลุมไว้ไม่ยอมเปิดรับ

ในมุมมองของการบริหาร เรามักจะสนใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อทำให้การดำเนินงานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คำว่าประสิทธิภาพในกรณีของการรดน้ำต้นไม้ หมายความว่าเราอาจจะมีเครื่องมือที่สามารถให้น้ำต้นไม้ได้ที่ละหลายๆต้น โดยใช้เวลาน้อย สามารถฉีดให้เป็นฝอยๆทำให้ประหยัดน้ำ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือหากเราเพิกเฉยต่อพลาสติกที่ห่อหุ้มต้นไม้เหล่านั้นอยู่ สิ่งที่ดูเหมือนว่ามี "ประสิทธิภาพ" อาจจะไม่ทำให้เกิด "ประสิทธิผล" เลยก็ได้

โจทย์ที่ท้าทายและสำคัญยิ่งก็คือ “เราจะลอกเอาพลาสติกที่ห่อหุ้มเราอยู่นี้ ออกไปได้อย่างไร? ... ใครจะผู้ลอกมันออก? ... ถ้าไม่ใช่เราเอง ! ... ลอง Comment แลกเปลี่ยนแนวคิดกันมานะครับ ....

4 Comments:

At Sat Mar 12, 06:00:00 PM, Anonymous Anonymous said...

ผมขออภัยก่อน

เรามักจะคิด ตอบคำถาม เพียงชั้นเดียว คือ ดูจาก ส่งเกี่ยวข้องโดยตรง (อาจจะเป็นนิสัยสร้างมา ไว้ตอบคำถามในข้อสอบ) เราไม่ดู สิ่งที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งอาจจะให้ คำตอบ ต่างไป

จะดูกัน กี่ชั้น? ดูหลายๆชั้น แต่ละขั้นก็ขยายตัว ทวีคูณ ไม่มีเวลา ให้ลงมือทำ

ขอเพิ่มอีกแค่ชั้นเดียวก่อน พอได้ ประสบการณ์ ได้ผล และค่อย มาเพิ่มอีก

 
At Fri Mar 18, 06:38:00 PM, Anonymous จิรัชฌาค่ะ said...

อ่านแล้วทำให้อยากแบ่งปันเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับ power point ให้ฟังคือเมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่านมาดิฉันถูกลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งประเมินเรื่องการใช้สื่อที่สอนตำมาก เนื่องจากใช้แผ่นใสแทนที่จะใช้power point เหมือนอาจารย์ท่านอื่นๆ ดิฉันได้ถามเด็กๆที่เรียนในห้องว่า "สาระที่ให้แตกต่างกันอย่างไร ถ้าสอนด้วยpower point แล้วทำให้สติปัญญาของลูกศิษย์สูงขึ้น ดิฉันจะทำทันที" บทสรุปที่ให้ลูกศิษย์ก็คือ "ลอกเปลือกจะถึงแก่น" ค่ะ
หมายเหตุ: ตอนหลังดิฉันก็ใช้ power point บ้างนะคะ เพราะยอมรับเหตุผลของเด็กที่บอกถึงข้อดีที่สอนด้วย power point ได้คือ อ่านง่ายแล้วน่าสนใจมากกว่าแผ่นใสค่ะ

 
At Tue Mar 22, 11:06:00 PM, Blogger morning_glory said...

ผมก็ชอบใช้ powerpoint เหมือนอาจารย์เลยครับ สมัยผมสอนหนังสืออยู่ ได้หัดใช้แทบทุกวัน เคยเอามาใช้เขียนอธิบายหัวข้อธรรมะ และเคยเอาไปให้คุณแม่ชีศันสนีย์ดูด้วย ท่านก็บอกว่าดี แต่ตอนนั้นเครื่องฉาย projector ยังแพงอยู่เลยยังไม่ได้ใช้

มี blog เกี่ยวกับ tip ของการใช้ powerpoint มาฝากครับ http://www.beyondbullets.com/

 
At Tue Mar 22, 11:44:00 PM, Anonymous Anonymous said...

ผมลองเข้าไปในเว๊ปhttp://www.beyondbullets.com/ แล้ว
ดีมากเลยครับ ขอบคุณมากครับที่แนะนำ

 

Post a Comment

<< Home