Saturday, April 23, 2005

นิยามคำว่า “ความสำเร็จ”

ความสำเร็จที่เราคุ้นเคยกันมักจะผูกพันอยู่กับเรื่อง ชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง เรามักจะมองกันว่าผู้ที่มีหน้าที่การงานดี มีตำแหน่งสูง ร่ำรวยเงินทอง คือผู้ที่ประสบความสำเร็จ หากดูให้ดีเราจะพบว่าสิ่งที่หายไปในนิยามที่ค่อนข้าง “ตื้นเขิน” นี้น่าจะเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ “ความสุข”

ชีวิตที่ร่ำรวยเงินทอง แต่ยากไร้ในความสุข ไม่น่าจะเรียกว่าความสำเร็จ ชีวิตที่มีหน้าที่การงานสูงส่ง แต่ต่ำต้อยในเรื่องความรัก ขาดความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่อยู่รอบข้าง ก็ไม่น่าจะเรียกว่าความสำเร็จ

ความสำเร็จที่แท้จริงนั้น ผมเชื่อมั่นว่าน่าจะต้องมีเรื่องของ “ความสุข” สอดแทรกอยู่ในนั้นด้วย ความสุขน่าจะเป็นองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในนิยามของคำว่า “ความสำเร็จ”

ท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร Share กันเข้ามาได้นะครับ

17 Comments:

At Sun Apr 24, 07:33:00 PM, Blogger morning_glory said...

ความสำเร็จส่วนตัว คือการบรรลุเป้าหมาย ที่ตัวเองได้วางเอาไว้ ถ้าวางไว้ผิด ก็จะทำผิด จะได้ผลผิด แล้วก็อาจจะเสียใจภายหลังได้ ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตจริงๆ ไม่ใช่ "ความสำเร็จที่แท้จริง"

ความสำเร็จในบริบทสังคม คือสิ่งที่สังคม "ยกย่อง" ซึ่งขึ้นกับค่านิยมสังคมรอบๆ ตัวคนคนนั้น ในหมู่นักเล่นหุ้นก็คือการรวยหุ้น ในหมู่อาจารย์ ก็คือการได้ ผศ. รศ. ศ. ในหมู่นักดนตรีก็คือความไพเราะของดนตรี ในหมู่พระก็อาจจะเป้นสมณศักดิ์ หรือ การบรรลุธรรม (ขึ้นกับว่าพระสายไหน)

ในสังคมที่สื่อเป็นใหญ่ ค่านิยมเรื่อง "ความรวย" ถูกพูดซ้ำๆ บ่อยจนเกินจริง ผ่านทางโฆษณาต่างๆ (เพราะต้องใช้เงินมาโฆษณา) ยิ่งโฆษณาก็ยิ่งขายดี ก็ยิ่งรวย ก็ยิ่งมีโอกาสโฆษณามากขึ้น ในขณะที่ค่านิยมอื่นๆ ไม่มี reinforce loop แบบเดียวกับเรื่องเงินนิยม จึงไม่ถูกขยายให้สำคัญอย่างที่ควรจะเป็น

ยุค internet นี้ เทคโนโลยี อาจจะสามารถแก้ systemic bias ตรงนี้ก็ได้

 
At Wed Apr 27, 02:01:00 AM, Anonymous Anonymous said...

ความสำเร็จคงต้องครอบคลุมทั้งส่วนตัว ครอบครัว หน้าที่การงาน และสังคมรอบข้าง หากได้มาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ เงินทอง แต่ครอบครัวมีแต่ความแตกแยก ก็คงเป็นความสำเร็จจอมปลอม เป็นความสำเร็จแบบเห็นแก่ตัว ท่านว่าจริงไหมครับ...

 
At Wed Apr 27, 02:59:00 AM, Anonymous Anonymous said...

ความสำเร็จที่แท้จริง ก็จะต้องเรี่มตรงที่ความเข้าใจของมนุษย์คนเราก่อนว่า เกิดมาทำไม จะอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไร หากเราสามารถหาคำตอบที่ถามมาได้ชัดเจนและครอบคลุมพอ ก็คงจะสามารถหาคำตอบ นิยามของความสำเร็จที่แท้จริงได้
แต่ถ้าถามผม ผมจะขอตอบว่า ผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมา เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง ที่สามารถข่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุข มีรอยยิ้ม สร้างมิตรภาพระหว่างกัน อยากจะให้สิ่งธรรมชาติของโลก ไม่ว่า จะเป็นพืช ต้นไม้ ป่าไม้ อากาศ น้ำ ดิน และสัตว์ต่างๆที่อยู่ร่วมกับมนุษย์พวกเรา ให้มีความสุขเช่นเดียวกับพวกเรานั่นเอง
ดังนั้น หากในชีวิตผมมีสิ่งเหล่านี้ ก็ถือได้ว่า
success 1 ล้าน เปอร์เซนต์ นะคร้าบบบ
จิรภัทร์
จิรภัทร์

 
At Tue May 10, 03:10:00 AM, Anonymous pr said...

-ความสำเร็จอยู่ที่ความพึงพอใจ...โจรเมื่อปล้นทรัพย์เสร็จแล้วไม่ถูกจับเขาก็ตีมือไชโย..บ่งบอกถึงความสำเร็จ

-อาจารย์ที่คาดหวังการได้ยศ อย่างที่คอมเม้นท์ที่1 กล่าวไว้ว่าคือการได้ ผศ.รศ.ศ.นั่นก็คือความสำเร็จของอาจารย์ที่ไม่ได้มีความสำเร็จที่ตั้งไว้บนความรู้และความสำเร็จของนักเรียนนักศึกษาเป็นที่ตั้ง

-ส่วนตัวแล้วความสำเร็จในชีวิตคือความสุขทั้งด้านความรัก ความเป็นอยู่ อย่างที่อ.ประพนธ์ กล่าวตรงใจที่สุด

**ฉะนั้นความสำเร็จน่าจะหมายถึงเป้าประสงค์ของแต่ละคนค่ะ

 
At Fri May 20, 09:37:00 PM, Blogger Meditation Mind said...

ก่อนอื่นผมขอให้ทุกท่าน Communicate กันก่อนว่า นิยามคำว่า ความสำเร็จ คืออะไร ในมุมมองของทุกคน ที่จะ Dialogue กัน ในส่วนผมนั้น ขอให้นิยามว่า:
-ความสำเร็จ ที่สมบูรณ์นั้น ควรจะประกอบด้วย
1)ปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีพได้ มีทุกอย่างพร้อมในทางโลก ซึ่งควรมี ครอบครัว ที่อบอุ่น มีฐานะมั่นคง จนสามารถ เผื่อแผ่แก่บุคคลรอบข้างได้ สามารถทำบุญ ทำทาน ตามที่เรา ปรารถนา ได้เต็มที่
2)มีความพร้อม และเข้าถึง ธรรม ที่พระพุทธองค์ ได้สั่งสอนมา มีใจที่บริสุทธิ์ เมตตา เผื่อแผ่ ต่อบุคคล รอบข้างได้

ผมอยากจะตั้งปณิธาน และสร้างสัจจะ ทำความดี ตั้งแต่วันนี้ว่า:

ความสำเร็จในชีวิตผมนี้ ต้องประกอบด้วย มีความพร้อมทั้งทางโลกและทางธรรม บั้นปลายชีวิตจะเข้าถึง ธรรมที่ลึกซึ้ง และเมื่อมีพร้อมแล้ว จะเผื่อแผ่ แบ่งปันแก่คน
รอบข้างครับ

 
At Mon May 30, 01:38:00 AM, Anonymous Anonymous said...

ความสำเร็จยังเป็นมายา เป็นเรื่องสมมติ
เป็น'กับดัก'

 
At Sat Jun 04, 06:19:00 AM, Anonymous Anonymous said...

ความสำเร็จคือ....การที่เรารู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เราได้ทำลงไป

 
At Mon Jun 06, 06:12:00 AM, Blogger supanida said...

ความสำเร็จ คือ การบรรลุถึงสิ่งที่คาดหวัง มีหลายระดับขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคน

 
At Mon Sep 08, 02:18:00 AM, Blogger แจ๋ว said...

ในมุมมองของดิฉัน มองว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับ ความคาดหวัง ความพึงพอใจกับสิ่งต่างๆ มากน้อยเพียงใด
หากตั้งใจทำสิ่งใดแล้วสำเร็จ แล้วเกิดความพึงพอใจ เกิดความสุข เท่านั้นก็เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วคะ

 
At Thu Nov 06, 01:11:00 AM, Blogger ed said...

ชอบนิยามนี้มากครับขออนุญาตเผยแพร่นะครับ..ขอบคุณครับ

 
At Wed May 26, 02:21:00 AM, Anonymous สร้างรายได้ด้วยตัวเอง said...

สูตรสู่ความสำเร็จ

ถ้า
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ค่าเท่ากับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

แล้วจะพบว่า......
1) H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%
HARD WORK หรือ ทำงานหนัก มีค่าเท่ากับ 98 %

2) K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%
KNOWLEDGE หรือ ความรู้ มีค่าเท่ากับ 96 %

3) L+O+V+E=12+15+22+5 = 54%
LOVE หรือ ความรัก มีค่าเท่ากับ 54 %

4) L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%
LUCK หรือ โชค มีค่าเท่ากับ 47 %

Q : ไม่มีสิ่งใดที่ มีค่า 100 % เลยหรือ !!! แล้วสิ่งใดที่มีค่าเท่ากับ 100 %
- ใช่เงินหรือเปล่า ?……… .... .....ไม่ใช่ !!!!!
- ความเป็นผู้นำหรือเปล่า ?………ไม่ใช่ !!!!!
Q : แล้วอะไรล่ะ ?

Ans : A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
ATTITUDE หรือ ทัศนคติ นั่นเอง ที่มีค่าเท่ากับ 100 %
ท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่ ทุกปัญหามีทางออก . . บางทีแค่เพียงแต่เราเปลี่ยน "ทัศนคติ " ของเราเสียใหม่เท่านั้นเอง มีเพียงแต่ "ทัศนคติ" ของเราเท่านั้น ที่จะเป็นตัวนำทาง ไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และงานที่ทำ

....ความคิด & ทัศนคติ....และสุดท้าย .... การลงมือทำ

 
At Wed May 26, 03:31:00 AM, Anonymous หารายได้พิเศษ said...

การมีเป้าหมายในชีวิต คือคำตอบว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เพื่อใคร และอยู่อย่างไร ชีวิตเปรียบเหมือนกับการเดินทาง และนักเดินทางที่ชาญฉลาด ย่อมมีเป้าหมายในการเดินทางเสมอ เขาจะไม่สูญเสียเวลาข้างทาง เพราะจะทำให้เขาไปถึงจุดหมายช้าลง การเดินทางของชีวิต ไม่ได้ราบเรียบบและสวยงาม เหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ในระหว่างทางสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ปัญหาและอุปสรรคเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญให้มาเยี่ยมเยียนเรา มาเพื่อทดสอบเรา มาทำให้เราเหนื่อยล้า ท้อแท้ สิ้นหวัง หมดแรง หมดกำลังใจที่จะเดินต่อไป และทำให้จุดหมายปลายทางนั้นยาวไกลออกไป อะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับนักเดินทางที่จะเอาชนะแขกที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้ คำตอบคือ ความมุ่งมั่นและพร้อมเรียนรู้ แม้ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคขวากหนามและปัญหามากมาย เป็นมรสุมของชีวิตก็ว่าได้ เราก็สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุด ซึ่งมันอาจจะล่าช้าไปบ้าง ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญ เพราะเราทำดีที่สุดแล้ว

 
At Wed May 26, 03:34:00 AM, Anonymous งานอิสระทำที่บ้าน said...

เคล็ดลับ..สู่ความสำเร็จ

ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ผลที่ตามมามีได้ 2 อย่างด้วยกัน คือ ความสำเร็จและความล้มเหลว ซึ่งคิดว่าใคร ๆ ก็ปรารถนาที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จด้วยกัน ทั้งนั้น แต่จะทำอย่างไรเราจึงจะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้พ้น

 
At Wed May 26, 03:36:00 AM, Anonymous งานออนไลน์ฟรี said...

คุณเคยถามตัวเองไหมว่า อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? คุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?เพื่อใคร? และอย่างไร? การมีเป้าหมายในชีวิต คือ การที่เรามีภาพของความสำเร็จไว้เบื้องหน้า ซึ่งดูคล้ายกับการต่อจิ๊กซอ ที่เราเห็นภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทีนี้ก็ขึ้นกับวิธีการของแต่ละคนว่าจะทำอย่างไรให้จิ๊กซอแต่ละตัวมาต่อกันให้เกิดเป็นภาพนั้นขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่มีภาพหรือไม่มีเป้าหมาย อะไรจะเกิดขึ้น??? บางคนอาจจะคิดว่าฉันก็มีชีวิตของฉันไปเรื่อยๆ ไม่ได้รบกวนใคร ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ฉันก็มีความสุขดี แล้วคุณค่าของคุณจะอยู่ที่ไหน?

 
At Tue Feb 14, 06:17:00 AM, Blogger สกายเบท แปด แปด แปด said...

แนะนำเว็บพนันบอล คาสิโน www.skybet888.com มีโปรโมชั่นมากมาย สมัครสมาชิก 2000 รับ 10% และแนะนำเพื่อนมาเล่นได้รับผลตอบแทนจากยอดเทิร์นโอเวอร์ และสะสมยอดเทิร์นโอเวอร์ รับของรางวัล เช่น บีบี ไอโฟน ฝาก-ถอนยังรวดเร็ว ทันใจ ไว้ใจได้ 100% สนใจโทร. 090-156-1561 ถึง 4

 
At Thu Sep 19, 07:38:00 PM, Blogger Thaweesak Binusub said...

สัมฤทธิ์+เสร็จ=สิ่งสนองความต้องการที่แสดงว่าการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว...
แปลว่า
1.ลงมือทำทุกอย่างตามที่วางแล้วแต่ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ=ไม่เสร็จยังขาดบางอย่างที่ไม่ได้ทำ
2. ทำยังไม่ครบตามที่ตั้งใจแต่ได้ผลตามที่ต้องการแล้ว=เสร็จแล้วหากทำต่อแสดงว่ามีการคาดหวังสัมฤทธิ์เพิ่มเติม
ทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจของผมครับ

 
At Mon Jul 13, 08:43:00 AM, Anonymous Anonymous said...

ความสำเร็จ=ความสำเร็จ

 

Post a Comment

<< Home