Thursday, June 16, 2005

นับถอยหลัง ตั้งนาฬิกาชีวิต


ผมเคยหลุดปากพูด (เขียน)ไปว่า “ชีวิตผมนั้นเริ่มนับถอยหลังแล้ว” หลายคนที่ได้ฟัง (อ่าน) ตีความไปว่าผมกำลัง “ปลง” คงคิดที่จะ “ปลีกวิเวก” หรือบางคนก็สรุปเอาดื้อๆ ว่า ผมกำลังอยู่ในช่วง “ขาลง” ของชีวิต ....แต่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย บางคนจึงได้ให้กำลังใจกับผมว่า อายุอานามขนาดนี้ ยังทำอะไรดีๆให้สังคมได้อีกมาก อย่าด่วน “ถอดใจ” “หมดไฟ” ตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปเสียก่อน

ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ และความปรารถนาดีจากทุกท่าน ....พลังแห่งความปรารถนาดีนี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับผม และสำหรับทุกๆ ชีวิตบนโลกใบนี้ ถ้าหากเรามีความปรารถนาดีต่อกัน ...แทนที่จะมาต่อสู้ฟาดฟันกัน ...หันหน้ามาพูดจาปรึกษาหารือกัน ด้วยใจที่ปรารถนาดีต่อกัน ปรารถนาดีต่อภาพในระดับที่ใหญ่ขึ้นไป (ปรารถนาดีต่อองค์กร ต่อชุมชน ต่อสังคม) ก้าวไปให้พ้นตนเอง ...โลกนี้คงจะน่าอยู่มากขึ้นอย่างแน่นอน

ย้อนกลับมาเรื่อง “นับถอยหลัง” หน่อยนะครับ พูดเรื่องนี้ที่ไร ผมมักจะนึกไปถึงฉากในหนังที่มีการตั้งระเบิดเวลาไว้ เช่นตั้งไว้ว่า 15 นาทีจะระเบิด ช่วง 15 นาที (ในหนัง) นี้ จะเป็นช่วงที่ตื่นเต้นมากทีเดียว พระเอกของเราจะต้องพยายามทำอะไรๆหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ภายใน 15 นาที นี้ ...หากเราลองเหลียวมองชีวิตของเราให้ดี ก็จะพบว่า “นาฬิกาชีวิต” ของเราทุกคนล้วนแต่กำลังเดินนับถอยหลังกันทั้งนั้น และที่ร้ายกว่าในหนังที่เราดู ก็คือ เราไม่รู้ว่านาฬิกาชีวิตของเรานี้ตั้งเวลาไว้เท่าไร ...ไม่รู้ว่าอีกกี่ปี ...กี่เดือน ...กี่ชั่วโมง ....หรือกี่นาที?

เราควรต้องใช้เวลาที่เรามีอยู่ (ในปัจจุบันขณะ) นี้ อย่างดีที่สุด เป็นการเดินตามปัจฉิมโอวาทขององค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจง (ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น) ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” (คัดลอกมาจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต http://www.dhammathai.org/buddhistdic/fish163.php)

วันนี้ ...ท่านตั้งนาฬิกาชีวิตของท่านแล้วหรือยัง?

8 Comments:

At Thu Jun 16, 12:41:00 AM, Blogger morning_glory said...

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้ไปงานบวชของเพื่อนคนหนึ่ง

เกิดความคิดขึ้นมาว่า เพื่อนผมคนนี้ไม่ประมาท
พอได้โอกาสช่วงเรียนจบ ก็บวชเพื่อทำประโยชน์สูงสุด
ของตนให้ลุล่วง

ผมเอง ถึงยังไม่ได้โอกาสดี แต่ก็ควรทำไปตามสติกำลังเช่นกัน
พอนาฬิกาบอกหมดเวลาเมื่อไหร่ จะได้ไม่เสียใจภายหลัง

 
At Thu Jun 16, 02:09:00 AM, Blogger Meditation mind said...

เรียนอาจารย์ประพนธ์
ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ที่ได้ทำให้ผมได้ตั้งนาฬิกาชีวิต ที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด ณ ปัจจุบัน อีกครั้งหนึ่ง

ผมเคยตั้งนาฬิกาชีวิต หลายครั้งมาแล้ว แต่ต้องปรับอยู่
บ่อยๆ เพื่อไม่ให้เบี่ยงเบนไป แต่ต้องไม่กดดันต่อสัญชาตญาณตนเองเกินไป แต่ก็ไม่หย่อนเกินไป
เดินสายกลางครับ
ผมรู้สึกว่า ชีวิต ที่มีความหมายนั้น ต้องมีกัลยาณมิตรที่ดี คอยชี้ แนะ และ แลกเปลี่ยน ความคิดกัน เสมอ
จะทำให้รู้สึกกระปี้กระเปราอยู่ตลอดเวลาครับ

Dialogue เป็นแนวทางที่ผมได้ค้นพบจากอาจารย์ครับ

 
At Thu Jun 16, 02:10:00 AM, Blogger Dr. Prapon said...

ผมเองก็ยังไม่เคยบวชเหมือนกัน ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าถ้าเรามีสติรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ทัน ก็คงเป็นการ "บวชใจ" ไปโดยปริยาย แต่นั่นก็เป็นเพียง "ข้ออ้าง" เท่านั้นครับ ผมว่าการบวชคงให้ประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง พูดเรื่องนี้แล้วเศร้าครับ เพราะแม่ผมเคยพูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว จนเดี๋ยวนี้เลิกพูดไปแล้วครับ

 
At Thu Jun 16, 06:09:00 AM, Anonymous Mam said...

เกิดมา ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านาฬิกาชีวิตจะหยุดเดิน
วันไหน ทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยคิดจะตั้งนาฬิกาชีวิตกับ
เขาสักที ...ก็คงต้องปล่อยให้นาฬิกาชีวิตเดินไป
เรื่อย ๆ ตอนนี้ก็ได้แต่พยายามใช้สติกำกับเพื่อให้
เดินไปได้ถูกทิศถูกทางมากขึ้น

 
At Thu Jun 16, 11:41:00 PM, Anonymous แนน said...

ตั้งแล้วค่ะ

 
At Sun Jun 19, 02:24:00 AM, Blogger Khaosampraya said...

ถ้าเรามีมรณสติ คือรู้เท่าทันว่าเราสามารถตายได้ทุกเวลา นั่นคงไม่ต่างจากการตั้งนาฬิกาชีวิต เวลาที่เรามีความสุขเรามักหลงลืมและประมาท แต่เมื่อใดที่มีความทุกข์ก็กลับตีโพยตีพายว่าทำไมจึงไม่เป็นดั่งที่คิดไว้ คนที่รู้เท่าทันตัวเองทุกขณะต่างหากจึงจะผ่านเวลาไปได้อย่างคุ้มต่าที่สุด

 
At Tue Jun 21, 05:42:00 AM, Anonymous นวลเพื่อนแนน said...

ความประมาทมีหลายอย่างแต่ความประมาทที่คนเรามักไม่เคยนึกคือประมาทว่ามีตัวตนอยู่จริงและตัวตนนั้นมีความแน่นอนเที่ยงแท้ แต่ถ้ารู้ว่าความจริงทุกสิ่งเป็นธรรมชาติและเป็นไปตามกฏธรรมชาติความประมาทก็ไม่เกิด ไม่ต้องนับถอยหลัง ตั้งเวลาเพราะลมหายใจก็บอกอยู่แล้วว่าเกิดดับ ยึดไม่ได้อย่างนี้แหละที่เรียกว่าบวชใจ ไม่ต้องไปไกลที่ไหนแค่ดูลมหายใจก็็จะเห็นทุกอย่างเอง

 
At Sun Jul 24, 01:11:00 AM, Anonymous Anonymous said...

ขอเริ่มต้นตั้งนาฬิกาชีวิตด้วยคนค่ะ
การเรียนรู้ช่วยให้เข็มทิศชีวิตมั่นคงขึ้น
ขอเป็นกำลังใจกับการตั้งนาฬิกาชีวิตของทุกๆคน
ที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างเมืองไทยให้แข็งแรง
ด้วยพลังใจที่เกินร้อยอย่างเข้มแข็ง

 

Post a Comment

<< Home