Wednesday, June 29, 2005

สานสัมพันธ์ และความไว้ใจกัน “Touch & Trust”คำว่า “Touch & Trust” นี้ผมได้มาจากท่าน ศ. สุมน อมรวิวัฒน์ ในการประชุม Board สคส. เมื่อวานนี้ ท่านกล่าวว่า การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) ในหมู่คนไทยนั้นจะต้องอาศัยสายสัมพันธ์ และการสัมผัส (Touch) กัน ทั้งที่เป็นการสัมผัสนอก (ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5) และสัมผัสใน (ผ่านใจ)

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมกับท่านก็ได้มีการสานสัมพันธ์กันผ่าน Blog นี้ ซึ่งมันก็คือเวทีๆหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากกันและกัน หรืออย่างที่เรานัดเจอกันที่สวนรถไฟก็จัดว่าเป็นเวทีอีกรูปแบบหนึ่งที่สานสัมพันธ์ทำให้ได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ความใกล้ชิดนี้ ทำให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ ให้ความเมตตา และปรารถนาดีต่อกันมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็คือ Touch ในความหมายของท่านอาจารย์สุมนนั่นเอง

dialogue1

ภาพบรรยากาศการ Dialogue ที่สวนรถไฟ


เรื่องการ “Keep in Touch” นี้ ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้ว ต้องถือว่าผมโชคดีมากที่ได้มีโอกาสรู้จักมักคุ้นกับคนดีๆ มากมาย หลายท่านเป็นคนที่มีจิตใจดี มีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ การที่มีโอกาสได้ใกล้ชิด ได้ร่วมงานกับท่านเหล่านี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นการสานพลังให้กับชีวิตของผมอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของผมก็คือ ผมมักไม่ค่อยได้ "สานต่อ" หรือ “Keep in Touch” กับท่านเหล่านั้น นานวันไป ความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ระหว่างกันก็เจือจางลง

ผมรู้สึกยินดีที่ได้ฟังท่านอาจารย์สุมน พูดเรื่อง “Touch & Trust” เพราะทำให้ผมตระหนักว่า ผมเองยังต้องปรับปรุงในเรื่องนี้อีกมาก . . . ซึ่งผมหวังว่าบรรดากัลยาณมิตร และผู้ที่เคยใกล้ชิด เคยร่วมงานกับผมในอดีต คงจะให้อภัยผมที่ไม่ได้ "Keep in Touch" กับท่าน . . . ผมอยากจะบอกท่านเหล่านั้นว่า ผมยังระลึกถึงท่านเสมอ และด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้แปรเปลี่ยนไปแต่อย่างใด . . . ครับ


1 Comments:

At Wed Jun 29, 10:23:00 AM, Blogger Khaosampraya said...

บางครั้ง Trust ก็คงต้องใช้เวลาบ้าง และดิฉันเองเชื่อเรื่องกรรมซึ่งหมายถึงการกระทำของเราเอง คิดดี..พูดดี..ทำดี...ทำพูดคิดเรื่องเดียวกัน...ทำให้เราได้พบกับคนดีดีในชีวิตได้...ถึงจะเจอคนไม่ดีแต่เราก้อาจจะ Touch ให้เขารู้สึกดีดีบ้างก็ได้นะคะ

 

Post a Comment

<< Home