Wednesday, September 21, 2005

รายการขับเคลื่อนประเทศไทย

เมื่อคืนผมเพิ่งไปออกรายการ "ขับเคลื่อนประเทศไทย" ที่ช่อง 11 มาครับ ...เป็นการพูดคุยกันในหัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้”... ผมลองทำ AAR (After Action Review) ดู ...... คิดว่าไม่น่าจะบรรลุเป้าหมาย ในการทำความเข้าใจเรื่อง KM และ LO ให้กับผู้ที่ดูรายการอยู่ทางบ้าน เพราะประเด็นการสนทนาค่อนข้างจะกระโดดไปกระโดดมา .... โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการของ สคส. และของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หากลงไปในรายละเอียดแล้ว ...จะเห็นว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันมาก...

ทางสถาบันเพิ่มฯ จะเน้นที่การฝึกอบรม (Training) และการเลือกหน่วยงานมาเป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อเป็น “ต้นแบบ” สำหรับให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทำตาม ในขณะที่วิธีการของ สคส. จะเน้น Learning by Doing คือ ไม่บรรยาย แต่ให้ทดลองทำจริงโดยใช้โจทย์ของหน่วยงาน ผู้ที่จะทำแบบนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่เตรียมตัวมาพอสมควรครับ สคส. จะทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” เพื่อพัฒนาให้คนในหน่วยงานสามารถทำหน้าที่เป็น “คุณอำนวย” หรือ Knowledge Facilitator ต่อไปได้

หากหน่วยงานใดสามารถนำเอากระบวนการที่ได้เรียนรู้จากการทำจริงนี้ กลับไปทำในหน่วยงาน หรือขยายผลต่อได้ สคส. ก็จะเข้าไปช่วยส่งเสริมต่อ ด้วยวิธีการต่างๆ อาทิเช่น แนะนำเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ เช่น เรื่อง Dialogue เรื่องการเขียน Blog ฯลฯ และอาจช่วยเชื่อมโยงหน่วยงานเหล่านี้กับหน่วยงานอื่นๆที่มีพันธกิจ หรือมีความสนใจในเรื่องที่คล้ายกัน เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ผมไม่แน่ใจครับว่า เมื่อคืนนื้...ผม(สคส.) และ ผอ. สุวรรณ (สถาบันเพิ่มฯ) สื่อสารกับผู้ชมได้ชัดเจนเพียงใด? ...หรืออาจจะไปสร้างความสับสนให้มากยิ่งขึ้นก็ได้ ..... ถึงอย่างไรก็ต้องขออภัยไว้ก่อนครับ

2 Comments:

At Wed Sep 28, 12:50:00 AM, Anonymous Anonymous said...

เรียน อ.ประพนธ์ ที่เคารพ
ผมได้ชมรายการที่อาจารย์ไปเล่าเรื่องการจัดการความรู้ ผมว่าก็เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับ หากนักวิชาการที่มีอัตาตัวตนน้อยหน่อย ก็น่าจะยอมรับประเด็นที่อาจารย์นำเสนอได้ไม่ยาก ผมเคยเสนอเรื่องการจัดการความรู้ในการประชุมเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน อ.ที่ปรึกษาพอได้ยินเรื่อง KM ก็ทำหน้าไม่บอกบุญเลยครับ ในส่วนงานที่ผมรับผิดชอบร่วมที่ สสจ.หนองคาย ผมกับทีมงานก็ทำเรื่อยตามแผนที่วางไว้อยู่ครับ ก็ประสบผลในระดับหนึ่ง บางเรื่องหากยังไม่ชัดเจน ก็จะจัดตลาดนัดติดตาม และทบทวนการพัฒนายกระดับของหน่วยบริการที่เข้าร่วมอยู่ครับ หวังว่าจะเกิด CoP ได้ในที่สุด นี้ก็กำลังจะคิดทำในสำนักงาน จะลองเสนอผู้บริหารในเร็วๆนี้ ประเด็นที่น่าทำอาจารย์มีอะไรที่น่าทำก็แนะนำผมได้นะครับ
ขอเป็นกำลังใจให้ อาจารย์ รวมทั้ง อ.วิจารณ์ และทีมงาน บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่าได้มีอุปสรรคขัดขวาง หรือถ้าหากมีก็ขอให้ผ่านไปด้วยดี ชาว สาสุข หนองคายขอขอบคุณนะครับ
ทพ.วัชรงพงษ์ หอมวุฒิวงศ์
สสจ.หนองคาย

 
At Wed Oct 05, 01:29:00 AM, Anonymous Anonymous said...

ฟังดูน่าจะคล้ายๆกันทั้งของสคส.และสถาบันเพิ่ม ถ้ามองแล้วจะพบว่า ของสถาบันเพิ่มเป็นการเรียนรู้ภายใต้บริบทขององค์กร แต่สิ่งสำคัญเมื่อนำไปขยายผลอาจต้องปรับให้เหมาะกับหน่วยงานอื่นๆที่ทำตาม...ไม่แน่ใจว่าคิดอย่างนี้แล้ว..ช่วยปรับความคิดให้ไปด้วยกันได้มั๊ยค่ะ

 

Post a Comment

<< Home