Wednesday, October 26, 2005

ท่องดินแดนสุดขอบฟ้า "แชงกรี-ลา" (2)

วันที่สองของการเดินทาง (18 ตค 48) ได้มีโอกาสเช้าชมบริเวณเมืองเก่าของลี่เจียง เป็นส่วนที่เรียกว่า “ต้าเอี้ยนเจิ้น” (ซึ่งแปลว่าตลาดสี่เหลี่ยม) เป็นส่วนเมืองโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนที่ลุ่มระหว่างเขาซีอานกับเขาช้างนอน มีแม่น้ำล้อมรอบ ลักษณะคล้ายหินฝานหมึกจีน เดินชมอาคารสิ่งปลูกสร้างแบบดั้งเดิมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้


หลังจากนั้น เดินทางสู่ตำบลสือคุ ณ จุดนี้ทางการจีนกำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นของดินแดนที่เรียกว่า “แชงกรี-ลา” (Shangri-la) หยุดชม “กลองหิน” หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า “สือคุ” ซึ่งถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะของขงเบ้งในการปราบปรามแคว้นใต้ (มณฑลยูนนาน) มีคำจารึกไว้ว่า “สายธารจินซา ฟังชื่อน่าจะขุ่นข้นด้วยเม็ดทราย แต่กลับใสสะอาด กลองหินตีไม่ได้ทว่าเสียงชัยชนะกลับระบือไกล”

จากนั้นเดินทางสู่ช่องแคบเสือกระโจน (หู่เทียวเสีย) มีเรื่องเล่าว่าก้อนหินที่อยู่กลางลำน้ำอันเชี่ยวกรากนั้น เป็นจุดที่เสือใช้กระโจรข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ได้เห็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของแผ่นดินจีน เมื่อสายน้ำแยงซีเกียงไหลผ่านด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยกและเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งยอดเขาทั้งสองแห่งสูงกว่า 3,000 เมตร ธรรมชาติใช้เวลาหลายล้านปีกว่าจะกัดเซาะจนเกิดเป็นร่องน้ำเชี่ยวในหุบเขาที่มีความยาวต่อเนื่องกันถึง 25 กิโลเมตร มีแก่งอันตรายมากมายถึง 18 แห่ง เป็นช่วงที่ไม่มีใครกล้าล่องแก่งในแถบนี้ จุดที่แคบสุดวัดได้ 30 เมตรและเป็นช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลกคือมีความลึกประมาณ 3,900 เมตร

หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองของชนชาติทิเบตแห่งตี๋ชิง เมืองนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงตี๋ชิง (แปลว่า สถานที่อันเป็นสิริมงคล) บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน อยู่ห่างจากเมืองคุนหมิงประมาณ 709 กิโลเมตร อยู่ตรงรอยต่อตะเข็บชายแดนธิเบต-ยูนนาน-เสฉวน มีพื้นที่ 11,613 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 120,000 คน ประมาณ 40 % เป็นชาวทิเบต นอกจากนั้นมีชนกลุ่มน้อยอื่นๆ อาทิ นาซี ยี แม้ว พูมี ลีซอ เป็นดินแดนที่มีความงดงามของธรรมชาติ อาทิ ภูเขาหิมะ Haba, Bakagenzong และ Lanxi มีทะเลสาบงดงามหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบ Bita, Nanpa และ Shudugan ถือว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆที่หลากหลาย เป็นแหล่งสมุนไพรที่สำคัญของจีน

แวะชมแม่น้ำแยงซีเกียงช่วงต้นน้ำที่เรียกกันว่า “จินซาเจียง” (แปลว่า แม่น้ำทรายทอง) ชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นช่วงที่แม่น้ำเปลี่ยนทิศทางไหลจากทิเบตลงใต้แล้วตีโค้ง 180 องศา วกกลับเข้าสู่ตอนกลางของประเทศจีน หากปราศจากสิ่งขวางกันแม่น้ำก็คงจะไหลตรงเข้าไปตอนเหนือของประเทศพม่าหรือประเทศเวียตนามแทนที่จะวกกลับ (U-Turn) เข้าจีน

DSC_03140 Comments:

Post a Comment

<< Home