Thursday, October 27, 2005

ท่องดินแดนสุดขอบฟ้า "แชงกรี-ลา" (3)

วันที่สาม (19 ต.ค. 48) เดินทางสู่ทุ่งหญ้านาพาไห่ ซึ่งห่างจากเมืองจงเตี้ยนเพียง 8 กิโลเมตร (ระดับความสูง 3,260 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) เป็นจุดรวมของน้ำแข็งที่ละลายมาจากแม่น้ำ NAGQU และแม่น้ำ NAIZI ในฤดูร้อนทุ่งหญ้าแห่งนี้จะกลายเป็นทะเลสาบสีน้ำเงินสีเดียวกับท้องฟ้า พอถึงหน้าแล้งทะเลสาบแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และพอถึงเดือนกันยายน นาพาไห่จะมีนกหลายชนิดอพยพจากที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ มาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น นกน้ำ ห่านป่า เป็ดป่า นกกระเรียนคอดำ ฯลฯ

หลังจากที่ได้ถ่ายรูปกับทุ่งหญ้า และจามรีเป็นที่เรียบร้อย ก็เดินทางสู่เมืองเต๋อชิง ระยะทางทั้งสิ้น 180 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามแนวภูเขา ระหว่างทางแวะชมอารามตงจู๋หลิน เป็นวัดทิเบตนิกายหมวกเหลืองที่สำคัญที่สุดของยูนนาน ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขามหึมา สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1667 ประดิษฐานพระพุทธรูปจากลาซา สมัยราชวงศ์ถัง ภูมิประเทศหน้าวัดสวยงาม ส่วนที่สวยที่สุดจะอยู่ลึกเข้าไปในเขตภูเขาหิมาลัย


แวะรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่ภูเขาหิมะไป๋หมาง เป็นทิวเขาขนาดมหึมา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มโหฬารตระการตาบนเส้นทางคดโค้งไปตามหน้าผา ภาพที่ปรากฏต่อหน้าคือยอดเขาหิมะไป๋หมางสูง 4,450 เมตร เส้นทางนี้ตัดผ่านเทือกเขาหิมะผ่านป่าสนบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ นับเป็นเส้นทางที่งดงามที่สุด บางคนเรียกเส้นทางนี้ว่า ถนนไต่ขอบฟ้า เป็นแหล่งกำเนิดพืชพันธุ์หายาก อาทิ ไม้สน ต้นอาซาเลีย สัตว์ป่าหายากอย่างลิงสีทอง และแพนด้าเล็ก

ถึงประตูเมืองเต๋อชิง มีสถูปแบบทิเบตอยู่ 2 องค์ และเก๋งจีนซึ่งเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวได้ชมภาพพาโนลาม่าของภูเขาหิมะเหมยลี่ (MEILI) ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ส่วนเบื้องล่างคือธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (MINGYONG) วันนี้ได้เข้าพักที่ MINFZHU HOTEL เป็นโรงแรมเปิดใหม่ เพิ่งเปิดได้แค่ 2 สัปดาห์ อยู่นอกเมือง ห่างจากเต๋อชิงประมาณ 10 กม คืนแรกที่เข้าพักทุลักทุเลพอสมควร เพราะไฟฟ้าดับจนถึงสามทุ่ม รถไปไม่ถึงตัวโรงแรม ต้องเดินขึ้นไปที่โรงแรมแถมห้องพักยังอยู่ชั้นที่สามอีกด้วย ออกซิเจนก็ค่อนข้างเบาบาง ทำให้เกิดอาการเหนื่อยกันอย่างสุดๆ และอากาศก็หนาวมากๆด้วย

เมืองเต๋อชิง (DIQING) ตั้งอยู่ในหุบเขามีความสูงถึง 4,000 เมตร มีพื้นที่ 7,596 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 56,532 คน นับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวทิเบต ที่นี่คือเขตภูเขาหิมาลัยด้านจีน ซึ่งซ่อนตัวอยู่ ชายคาโลก ที่นี่มียอดเขากาเคโบ (Kagebo Peak) สูง 6,740 เมตร เป็นยอดเขาสูงที่สุดของยูนนาน เป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตจากทั่วสารทิศต้องเดินทางมาจาริกแสวงบุญกันทุกปี เมืองเต๋อชิงอยู่ท่ามกลางหุบเขาระหว่างเทือกเขาหิมะเหมยลี่และไป่หมาง เป็นเมืองที่เจริญแห่งสุดท้ายก่อนพ้นเขตยูนนานเข้าไปสู่ทิเบต เป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของยูนนาน


0 Comments:

Post a Comment

<< Home