Tuesday, October 25, 2005

ท่องดินแดนสุดขอบฟ้า "แชงกรี-ลา"

กลับมาแล้วครับ . . . หลังจากห่างหายไปหลายวัน . . พาครอบครัวไปทัวร์เมืองจีนมาครับ . . . ไปชมวิวทิวทัศน์ในมณฑลยูนนานมาหนึ่งสัปดาห์เต็ม

วันที่ 17 ตค 48 บินจากกรุงเทพสู่เมืองคุนหมิง ใช้เวลาบินเพียงแค่ หนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาที คุนหมิงเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า "เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (Spring City)" ตั้งอยู่บนที่ราบที่มีระดับความสูง 1,890 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีประชากรประมาณ 3.5 ล้านคน เป็นชนกลุ่มน้อยทั้งหมด 26 เผ่า เป็นเมืองที่มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 18 องศา

ได้แวะชมสวน "ต้ากวนโหลว" เพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามร่มรื่นด้วยมวลดอกไม้นานาชนิด ชมความงามสะพรั่งของดอกบัวและต้นหลิวบริเวณทะเลสาบ

จากนั้นบินต่อไปยังเมืองลี่เจียงโดยใช้เวลาเพียงแค่ 45 นาที ก็ถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางในวันแรกนี้

ลี่เจียง (LIJIANG) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาอยู่ทางทิศเหนือของเมืองต้าลี่เป็นเมืองชายแดนใกล้ทิเบต เมื่อปี ค.ศ. 1996 เมืองลี่เจียงเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ ทำให้หลายส่วนของเมืองนี้พังเสียหายปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารต่างๆขึ้นใหม่ แต่ในส่วนตัวเมืองเก่าก็ยังคงสภาพรักษาไว้เหมือนเดิม ปัจจุบันเป็นสถานที่ๆได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติแล้ว เมืองลี่เจียงจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนเมืองเก่าและเมืองใหม่ โดยมีภูเขาสิงโตเป็นแนวกั้น ทางฝั่งตะวันตกขอภูเขาเป็นเมืองใหม่และฝั่งตะวันออกเป็นเขตเมืองเก่า

วันนี้ขอเกริ่นนำเพียงคร่าวๆก่อน รายละเอียดและรูปภาพจะทยอยนำมาลงเป็นตอนๆไป วันนี้ขอกลับไป clear งานที่คั่งค้างก่อนครับ


1 Comments:

At Fri Oct 28, 08:41:00 PM, Anonymous พินิจ พันธ์ชื่น said...

ตามมาอ่านด้วยความระลึกถึงและชื่นชมครับ ภาพสวยๆทั้งนั้นเลย โชคดีที่ความก้าวหน้าทางวัตถุแบบตะวันตกคงเข้าไปถึงไม่มากนัก หรือไม่ก็มีกระบวนการสกัดกั้นที่ดีพอ ภาพชีวิตและธรรมชาติที่ดูบริสุทธิ์ มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอยู่เต็มเปี่ยม จึงยังคงมีให้อาจารย์บันทึกมาฝากให้ได้ดูกัน

พินิจ.

 

Post a Comment

<< Home