Sunday, November 06, 2005

ตามหา “แชงกรี-ลา”

เจ็ดวันที่ผ่านมานั้น ผมได้เล่าเรื่องการเดินทางที่ค่อนข้างจะเป็นการให้ข้อมูลซะเป็นส่วนใหญ่ วันนี้ผมจะขอนำเสนอข้อมูลทั่วไปและให้มุมมองเกี่ยวกับ “แชงกรี-ลา” ในสายตาของผมบ้าง

... มีผู้กล่าวว่า “แชงกรี-ลา” เป็นคำที่มีรากเหง้ามาจากภาษาทิเบต ซึ่งหมายถึง ดินแดนอันสุขสงบแห่งเทือกเขาหิมาลัย "แชงกรี-ลา" อยู่ที่ไหน? ...หลายๆประเทศมักจะกล่าวอ้างว่า "แชงกรี-ลา" นั้นอยู่ในประเทศของตน เช่น ...อยู่ในทิเบต ...อยู่ในอินเดียตอนเหนือ (แคว้นแคชเมีย) หรือ ...อยู่ในจีน (บริเวณที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต) เป็นต้น

จริงๆ แล้วชื่อ “แชงกรี-ลา” เริ่มเป็นที่สนใจในโลกตะวันตก ก็เพราะมีกล่าวถึงอยู่ในนวนิยายขายดีที่มีชื่อว่า “Lost Horizon” ซึ่งเขียนโดย James Hilton ในปี ค.ศ. 1933 ฮิลตัน ได้พรรณนาเกี่ยวกับ "แชงกรี-ลา" ไว้ว่าเป็น ทุ่งหญ้าในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ยอดปกคลุมด้วยหิมะ (snow capped mountains) มีฝูงจามรี ฝูงแกะ อยู่ทั่วไป มีชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่อย่างปรองดองสมานฉันท์

ในประเทศจีนมีเมืองหลายเมือง ที่ต่างก็ claim ว่าดินแดนของตนนั้นเป็น "แชงกรี-ลา" ...คงเป็นเพราะว่าคำๆนี้ เป็นจุดขายที่ดี ที่สามารถดึงดูดนักทัศนาจรและเม็ดเงินเข้าสู่เมืองของตนได้ ...จึงทำให้เกิดความสับสนมากมายว่า "แชงกรี-ลา" ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ ...ในที่สุดรัฐบาลจีนต้องเข้ามาชี้ขาด และประกาศอย่างเป็นทางการให้ เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) มีชื่อเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่า “แชงกรี-ลา” เพื่อยุติความสับสนที่เกิดขึ้น


เจ็ดวันแห่งการเดินทางในดินแดนที่ได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “แชงกรี-ลา” ...ทำให้ผมได้ตระหนักว่า "แชงกรี-ลา" ที่แท้จริงนั้น ...มันไม่สำคัญหรอกว่าจะเป็นเมืองใด หรือมีตำแหน่งแห่งที่ทางกายภาพอยู่ที่ไหน ผมคิดว่า "แชงกรี-ลา" ที่อยู่ในความคิด ในจินตนาการ ในจิตวิญญาณอันเกิดจากการได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติ ได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของธรรมชาติต่างหากที่เป็นประเด็นสำคัญ

ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่น่าจะทำให้อัตตาตัวตนของคนเล็กลงได้ ความสวยงามของธรรมชาติอันสุดจะพรรณนา น่าจะทำให้จิตใจของผู้ที่ได้สัมผัสได้เข้าถึงซึ่งความสุขสงบ และตรงนี้นี่เอง ที่น่าจะเรียกว่าเป็น "แชงกรี-ลา" ที่แท้จริง!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home